Posted on: 14 kwietnia 2021 Posted by: Redakcja Comments: 0

Jednym z na ogół zadawanych producentom pytań w kwestii blach jest zapytanie o ich dobry sposób montażu i przechowywania blach w czasie otwarcie poprzedzającym zamontowanie ich na dachu. Jeżeli montaż ma nastąpić od razu po zakupie (do granic możliwości trzy do czterech tygodni od daty wyrobów), trzeba rozciąć opakowanie, w którym znajdują się blachy i ustawić je pod niedużym skosem, aby zapewnić spływanie potencjalnym wodom opadowym. Jeżeli zaś okres między produkcją a montażem blach ma być dłuższy, wówczas konieczne jest rozcięcie paczki, w jakiej blachy pozostały dostarczone przez fabrykanta. Później pomiędzy arkuszami wypada umieścić listwy dystansowe, by umożliwić swobodny przepływ powietrza w opakowaniu.

Pod żadnym pozorem nie można kłaść paczki z blachami bezpośrednio na ziemi, a arkusze wypada gromadzić w miejscu bezpiecznym, przewiewnym oraz suchym, żeby nie doprowadzić do zniszczenia blach przez działanie czynników środowiskowych – w następstwie tego zainwestuj w blachowkręty. Jedną ze spraw, która najbardziej intryguje kupujących blachy, jest sposób przechowywania blach pomiędzy zakupem a montażem.

W wielu przypadkach z powodów technicznych lub ewentualnie też budżetowych nie są w stanie bo zainstalować blach na dachu bezpośrednio po zakupie.

W głównej mierze, nie wypada blach kłaść bezpośrednio na ziemi, ponieważ może doprowadzić to do szeregu uszkodzeń chemicznych oraz blokuje odpływ przypuszczalnych wód opadowych, jakie mogą odkryć się w paczce. Poza tym, nie wolno pozostawiać blach zamkniętych w nierozciętym opakowaniu. Do prawidłowego oraz pewnego przechowywania potrzebują wolnego dojścia powietrza.

Jeśli blachy mają znajdować się w opakowaniu do trzech, czterech tygodni od daty produkcji, wystarczy naciąć paczkę oraz umieścić je pod delikatnym skosem. Jeśli jednak kupujący organizują trwające dłużej magazynowanie blach przed montażem, muszą bezdyskusyjnie umieścić pomiędzy pojedynczymi arkuszami listewki dystansowe, aby zapewnić swobodny dostęp powietrza do blach.