Posted on: 10 grudnia 2021 Posted by: Redakcja Comments: 0

Kartografia oraz geodezja są bardzo ze sobą połączone, razem stanowią część znaczącej nauki o ziemi, którą jest geografia. Kartografa jest nauką, dzięki której mogą być kreowane przeróżnego typu mapy, atlasy, globusy, jednak nie mogłyby one powstać, jeśliby nie geodezja. Nauka ta zezwala albowiem na wykonywanie dokładnych pomiarów, zarówno na małych, jak oraz na nieco pokaźniejszych przestrzeniach terenu. Co znacznie więcej, nauka ta jest również nierozerwalną częścią wielu innych dziedzin, bo wykorzystywana jest między innymi w budownictwie lub a w architekturze.

Projektanci na przykład tworzą swoje projekty na szczególnych mapach sytuacyjno – wysokościowych, a potem taki projekt jest egzekwowany przez geodetę w terenie. Nauka ta niemniej jednak nie tylko wiąże się z dwoma wyżej wymienionymi dziedzinami, albowiem dzięki niej możliwe stało się też badanie odkształceń budowli czy tworzenie regulacji prawnych nieruchomości. W ramach tej nauki możemy wyróżnić także poszczególne działy, do jakich należy zakwalifikować chociażby fotogrametrię czy topografię. Nauka o kształcie, wymiarów ziemi oraz o wykonywaniu pomiarów nie należy do najbardziej rozpowszechnionych, ale mimo to, o geodezji słyszał zapewne każdy z nas.

Geodezja jest aktualnie nauką wybitnie pomocną, ponieważ dzięki niej wolno przede wszystkim tworzyć mapy, atlasy, mierzyć większe i mniejsze powierzchnie czy tworzyć pisma o zakresie prawnym, jakie są nam niezbędne choćby w czasie rozgraniczania nieruchomości – potwierdza to geodeta iława. Wówczas nie obejdzie się bez pomocy geodety. Istotą geodezji są więc prace połączone przede wszystkim z rozmaitego rodzaju pomiarami, a w największym stopniu legendarne są pomiary szczegółowe sytuacyjne oraz wysokościowe, pomiary realizacyjne czy te powiązane z ewidencją gruntów.

Oprócz tego istotą tej nauki są także szczegółowe obliczenia geodezyjne, przygotowywanie specjalistycznej dokumentacji (również o charakterze prawnym) oraz sporządzanie fotografii, jakie mają być korzystne przy tworzeniu map oraz innych graficznych opracowań. Geodezja towarzyszy także innym dziedzinom, korzystają albowiem z niej też budowlańcy oraz architekci.